Identiteit

Wij zijn een protestants christelijke basisschool.  Dit betekent dat wij de leerlingen onderwijzen en begeleiden vanuit de Bijbel. In de praktijk houdt dit onder meer in dat we elk dagdeel beginnen en eindigen met gebed. Elke dag wordt aandacht besteed aan een verhaal uit de Bijbel, door vertelling en verwerking; wij gebruiken de Statenvertaling. Vanaf groep 3 leren de kinderen elke week een psalm. Onze normen en waarden zijn gebaseerd op de Bijbel. Vandaaruit hebben we kernbegrippen geformuleerd voor ons opvoeden:
  • Liefde en vertrouwen; wij willen de kinderen leren en voorleven wat liefhebben is en hen ons vertrouwen geven
  • Gezag en gehoorzaamheid; wij willen de kinderen leren te gehoorzamen en wij willen hen respect voor gezag bijbrengen
  • Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid; wij willen de kinderen zelfstandig maken vanuit de visie: "Opvoeden is jezelf als opvoeder overbodig maken". De kinderen worden in toenemende mate aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheid