Groep 7/8 van onze school telt op dit moment 9 kinderen. We hebben 6 kinderen in groep 8 en 3 in groep 7. De meeste dagen van de week staat meester Andreas voor de klas. Alleen op woensdag is juf Els de juf van groep 7/8. Helaas moeten we binnenkort afschied nemen van juf Els. Zij hield altijd de website in de gaten en dat gaan we dus erg missen in de komende tijd. Wie er na 1 oktober voor de klas staat op woensdag is nog de vraag.. We hopen dat daar binnenkort meer duidelijkheid over komt.

Wat doen we zoal in onze klas? We hebben een aantal vakken die we elke week of zelfs bijna elke dag terug zien komen zoals rekenen, taal en spelling. Andere dingen waar we aan werken zijn aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, begrijpend lezen, muziek, tekenen, gym en het bijbelverhaal. Ook staat deze klas altijd wel in het teken van de voorbereiding op de middelbare school. Hoe dan ook staat aan het eind van groep 8 de IEP eindtoets te wachten met natuurlijk de keus wat de kinderen daarna gaan doen. Als dat eenmaal achter de rug is, is er ook tijd voor excursies, schoolreisjes, kamp en sportdagen. In deze klas proberen we hard werken te combineren met een gezellige tijd.

Pas hebben we een struintocht gehad door het gebied bij slot Loevestein samen met groep 5/6. Foto's zijn ook op de site te vinden. We zijn dit schooljaar weer vrolijk gestart en hebben alweer een hoop geleerd.