Schooltijden

Op onze school hanteren we een continurooster.  Dit betekent dat de kinderen overblijven in hun eigen groep, meestal met de eigen leerkracht. Na het eten gaan de kinderen een kwartier buiten spelen. De schooltijden zijn als volgt:

maandag:      groep 1-2:  van 8.30 - 12.00 uur
                    groep 3-8: van 8.30 - 14.30 uur   

dinsdag:        groep 1-8:  van 8.30 - 14.30 uur

woensdag:     groep 1-8:  van 8.30 - 12.15 uur

donderdag:    groep 1-8:  van 8.30 - 14.30 uur

vrijdag:          groep 1-4:  van 8.30 - 12.00 uur
                    groep 5-8:  van 8.30 - 14.30 uur