Bestuur

De Regenboog is een van de twee scholen die onder het bestuur vallen van de 'Vereniging tot vestiging en instandhouding van scholen met de Bijbel op gereformeerde grondslag.' De andere school is CBS De Hoeksteen in Wijk en Aalburg.
In 2010 is De Regenboog aangesloten bij het bestuur van De Hoeksteen. Daarmee heeft De Regenboog als kleine school een sterker toekomstperspectief met een deskundig bestuur en een stevigere financiële positie.