Vrijwillige ouderbijdrage

Ieder jaar wordt aan de ouders een bijdrage gevraagd. Het is in de wet vastgelegd dat de ouderbijdrage niet verplicht is, maar vrijwillig. De ouderbijdrage wordt o.a. gebruikt voor de schoolreizen en het schoolkamp, een sinterklaascadeautje, de boeken die kinderen met kerst krijgen en friet of een ijsje aan het eind van hetschooljaar e.d. De hoogte van de ouderbijdrage wordt vastgesteld door de MR.

De ouderbijdrage is € 55,00

Voor kinderen die op een later moment tijdens het schooljaar instromen, geldt het volgende:

  • voor kinderen die instromen tot en met december vragen we de volledige ouderbijdrage;
  • voor kinderen die instromen vanaf januari vragen we geen ouderbijdrage meer voor dat schooljaar.

Op De Regenboog kunnen alle kinderen meedoen met de activiteiten die de school organiseert, ook als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen.

We maken gebruik van WIS Collect om de ouderbijdrage en andere kosten zoveel mogelijk digitaal te innen. Met ouders voor wie de betaling een probleem is, overleggen we over een oplossing.