[de nieuwe teamfoto volgt spoedig]

Ons team

Iedere dag werken we met een enthousiast en deskundig team aan een veilige school en goed onderwijs. 

Leerkrachten

In onze vier combinatiegroepen werken allemaal bevoegde en ervaren leerkrachten. Zij dragen zorg voor een veilig klimaat, een goede werksfeer en zo veel mogelijk passend onderwijs voor alle leerlingen. 

Ondersteunend personeel

Om onze belofte van passend onderwijs waar te maken, hebben we meerdere ambulante leerkrachten, leraarondersteuners en onderwijsassistenten. Zij ondersteunen in de groep, assisteren de leerkrachten en werken met individuele of groepjes leerlingen. 

Interne begeleiding

De intern begeleider is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg. Zij ondersteunt en coacht de leerkrachten om het onderwijs passend te maken voor zo veel mogelijk leerlingen. Daarvoor onderhoudt zij de contacten met het samenwerkingsverband en andere instanties die betrokken zijn bij leerlingbegeleiding en jeugdzorg. Samen met de directeur is de IB'er verantwoordelijk voor de onderwijskundige ontwikkeling van de school. 

Schoolleiding

De bovenschoolse directeur is eindverantwoordelijke voor de twee scholen van de schoolvereniging. Behalve De Regenboog valt ook De Hoeksteen in Wijk en Aalburg onder het schoolbestuur.  

De dagelijkse leiding ligt in handen van de schooldirecteur.